Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1973. Po dobu své dlouhé profesionální kariéry jsem byl v čele finančních a účetních útvarů řady společností. Již na počátku digitální éry jsem organizoval převádění účetních agend na počítače. Získal jsem řadu zkušeností při správě nemovitostí - bytových domů i nákupních a administrativních center. U všech těchto nemovitostí jsem řešil problematiku korektního vyúčtování služeb. Založil jsem i vlastní svěřenský fond, který řeší rozumným způsobem problematiku dědictví v rodině. Aktivní pracovní činnost jsem ukončil v roce 2021. Ale nemám zatím chuť stát se důchodcem, řídícím svůj denní program televizí. Své zkušenosti bych rád využil jako externí svěřenský správce v soukromých či rodinných svěřenských fondech (SF) a to včetně poradenské činnosti při vedení účetnictví svěřenských fondů. Nabízím též spolupráci s vlastníky jednotek sdružených ve Společenství vlastníků jednotek (SVJ) při vedení účetnictví a vyúčtování služeb. Své stránky jsem kdysi nazval "Agentura pro finanční a účetní správu", ale nabízené služby jsou vykonávány jen mou vlastní silou. Nemám ve svém věku ambice rozsáhlého počtu klientů. Mohu nabídnout seriózní, vstřícné a diskrétní jednání.            


Kontakt

Ing. Jiří Klusáček
161 00 Praha 6
+420 731 101 909
12616451
DIČ CZ12616451