Vyúčtování služeb je nutnost pro všechny nemovitosti, které jsou rozděleny na jednotky i nemovitosti pronajaté více než jednomu uživateli.  Spočívá v alokaci nákladů podle stanovených kritérií na jednotlivé uživatele. Můžeme rozlišit přímé náklady měřené příslušným zařízením, především tedy o spotřebu elektřiny, vody, plynu a tepla. Některé dodávky mohou být měřeny přímo měřidlem dodavatele a je pak na dohodě mezi vlastníkem a uživatelem, zda budou takové dodávky fakturovány přímo uživateli nebo fakturovány vlastníkovi a posléze přeúčtovávány.

Ne vždy je to však možné, dodávka vody je zpravidla řešena jedním vodoměrem pro celý objekt a spotřeba uživatelů pak musí být měřena podružnými vodoměru. Přeúčtování celkových nákladů za vodné a z nich plynoucích nákladů na stočné je pak řešeno poměrně ve vztahu ke spotřebě odečtené na jednotlivých podružných vodoměrech. Tyto měřitelné náklady se mohou však též týkat společných prostor nemovitosti a v takovém případě je nutné najít kritérium, na jehož základě budou rozvrženy na jednotlivé uživatele. Mezi tato kritéria či alokátory patří zpravidla plocha užívaná vlastníkem jednotky nebo nájemcem. Může to být počet zaměstnanců či členů domácnosti. Konečně v každé nemovitosti najdeme i nepřímé náklady spojené s jejím provozem. Půjde o ostrahu, opravy a udržování objektů i jejich strojního vybavení, provoz výtahů, péče o zeleň a úklid sněhu v zimním období, zajištění předepsaných revizí, protipožární ochranu, úklid společných prostor, odvoz odpadu atd.

Nabízím poradenství o tom jak nastavit systém vyúčtování služeb. Je to vždy individuální proces, specifický pro každou nemovitost. Popř. opět v rozsahu dle dohody i vlastní provedení vyúčtování.        


Kontakt

Ing. Jiří Klusáček
161 00 Praha 6
+420 731 101 909
12616451
DIČ CZ12616451