Nabízím netradiční pojetí účetnictví. Spočívá ve vzdáleném připojení k programu a úzké spolupráci vlastníků jednotek v bytových domech nebo správců svěřenských fondů se mnou. Běžné účetnictví v oblasti správy nemovitostí pracuje s omezeným druhem dokladů. Jde na jedné straně o přijaté faktury za dodávky či práce a služby ve prospěch SVJ či SF a na druhé straně o vystavené faktury za nájemné a další příjmy. Vlastně jde v řadě případů pouze o předpis výnosů SVJ či SF. Třetí řadou dokladů jsou výpisy k bankovním účtům SVJ či SF. Má nabídka vychází s dělby práce, kdy výbor SVJ či správci SF využijí nabízený software vlastní silou. Příklad: Došlou fakturu, která má být zaplacena zapíší přímo do účetního softwaru. Odpadne jim tak duplicitní zápis do nějaké pomocné evidence faktur a současně již fakticky fakturu zaúčtují. Mohou též do systému importovat výpis z bankovního softwaru a mít aktuální přehled o příjmech i výdajích. Ještě jednodušší je správa fondu jen s finančními prostředky či cennými papíry a výnosy z úroků a dividend. Účtování se týká převážně jen bankovních operací.  Přístup do systému je řešen vzdáleně, jednoduchým způsobem, ikonou odkazující na příslušný program. Každý z uživatelů má přístup jen ke svým datům a nemusí se obávat toho, že budou nějakým způsobem zneužita. Mé zapojení do společné práce započne nastavením systému a návrhu účtového rozvrhu, odpovídajícímu rozsahu činnosti SF či SVJ. A další rozsah práce se může pohybovat od pouhé metodické kontroly, kdy vlastní zápisy si pořídí správce SF fondu či výbor SVJ sám, po mé plné zapojení od zápisu dat po účetní závěrky a sestavení vyúčtování služeb. Tomu také bude odpovídat dohoda o ceně.  Pro tuto nabídku používám software společnosti PREMIER System, a. s.  https://www.premier.cz/premier-system-smart/


Kontakt

Ing. Jiří Klusáček
161 00 Praha 6
+420 731 101 909
12616451
DIČ CZ12616451